Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuality

    25.11.2020
Vážení sportovní přátelé,
NSA vydala dodatek č. 4, kterým prodloužila lhůtu pro podávání žádostí ve výzvě Můj Klub 2021 do 27.11. 2020 do 17:00. https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/
Zároveň vydala dodatek č. 1 k výzvě Provoz a údržba 2021, kterým posunula začátek příjmu žádostí v této výzvě od 30.11.2020 od 12:00 https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/
S pozdravem a přáním hezkého dne
Jiří Vlček, servisní centrum sportu
místopředseda MS krajské organizace České unie sportu, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava
tel. 602 979 028Amatéři už si letos nekopnou. Asociace přerušila jejich soutěže do konce roku.
Dne 27.10.2020 13:45.
Fotbalové soutěže od třetí ligy níže včetně domácího poháru se už letos hrát nebudou. Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR na dnešním jednání rozhodl o tom, že je kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi až do konce roku přeruší. Na sociální síti twitter o tom informoval generální sekretář FAČR Jan Pauly.CHOVÁNÍ PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19
22.11.2020 20:00
Vážení sportovní přátelé,
v souladu se změnami v rámci protiepidemiologického systému (PES), platí od pondělí 23. 11. aktualizovaná pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích. Konkrétně „Sportovat lze venku, maximálně do 6 osob.“ Pokud vám to počasí a další okolností dovolí (jakož i s vědomím, že to opravdu není mnoho), je možné použít pravidla, která už jsme jednou aplikovali, tj. platí, že:
 1. je zakázáno používat:
  1. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
  2. vnitřní sportoviště;
 2. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
 3. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.
S pozdravem,
Mgr. Paskal Trigas, sekretář, Městský fotbalový svaz Ostrava
 
22.10.2020 08:07
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)
Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.
 
Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.
 
Budeme používat odkaz na příslušnou státní instituci, která nástroj (program, úlevu, podporu) nabízí a spravuje a přidáme stručný objasňující komentář.
 
Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele
·        Náhrada mzdy a pracovně právní souvislosti - Program podpory zaměstnanosti „Antivirus Plus, režim A" – program MPSV zatím v přípravě. Stát bude zaměstnavatelům hradit náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Nově bude stát hradit 100 % náhrady mezd, a to až do výše 50 tisíc korun. Pozor, v režimu A nadále zůstane náhrada 80 % na zaměstnance v karanténě. Program ANTIVIRUS se obecně vztahuje i na sportovní spolky, neboť patří s odkazem na §109 zákoníku práce mezi zaměstnavatele v tzv. mzdové sféře. Režim A bude trvat až do konce roku.
 
·        pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde
 
·        možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - vzor Dohody o výkonu práce z domova.
 
·        Vláda zrušila dočasně periodické lékařské prohlídky a nahradila vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.
 
Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:
 
Covid sport
Příjem žádostí v tomto programu Národní sportovní agentury Covid sport https://www.agenturasport.cz/covid-sport/ byl již ukončen. Čerpání prostředků z programu v první etapě Covid Sport (z jara 2020) zdržela mimo jiné povinná notifikace dotačního programu v Bruselu. Žádosti jsou postupně administrovány.
 
Covid Sport 2
Druhá etapa Covid Sportu https://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-programu-covid-sport-2/ se připravuje od srpna. Vláda České republiky 14. 10. 2020 schválila vypsání programu COVID – Sport 2, který je určen na podporu sportovních soutěží a mezi oprávněné žadatele patří profesionální a poloprofesionální sportovní kluby. Výzva je zatím v přípravě. Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 
Další informace o možnosti čerpání podpory postižených sportovních subjektů z dotačních programů Národní sportovní agentury zjišťujeme. Jedná se o příjemce podle původních záměrů projednávaných s předsedy hlavních sportovních svazů v srpnu, tedy sportovní kluby, kterým by měla podpora pomoci k restartu po nechtěných kovidových pauzách.
 
Covid – nájemné pro komerčně provozovaná sportoviště
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 16. 10. 2020 novou, druhou výzvu k programu COVID – Nájemné ( https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ ). Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Týká se komerčně provozovaných sportovišť (např. na základě živnosti). Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020, další podmínky ve výzvě.
 
Covid – Ubytování 
Stále pouze „jarní“ program. Vypisuje MMR ČR ( https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani ) Týká se hromadných ubytovacích zařízení. Dotace činí 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Rozhodné období pro podporu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020 tj. 72 dní. O dotaci lze žádat do konce října.
 
Liberační balíček MF ČR – odklady povinností
Ministerstvo financí připravilo další liberační balíček https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek-39676 , který odloží daňové povinnosti těm podnikatelům (mimo jiné provozovatelům vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení), jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Aby k odkladu došlo, musí finanční správě zaslat oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.
 
Kompenzace pro OSVČ
Ministerstvo financí předložilo na jednání vlády návrh na obnovení kompenzačního bonusu https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-kompenzacniho-b-39701 ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Schválený návrh zákona nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Sněmovna.
 
13.10.2020 18:19
Fotbalová rodino,
v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
V těchto dnech platí, že:
1) se nekonají žádná soutěžní utkání;
2) je zakázáno používat:
 • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
 • vnitřní sportoviště;
3) tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
4) v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.
Jan Pauly, generální sekretář FAČR
P.S. Věřím, že tuto složitou dobu společně ve zdraví překonáme. Děkuji všem za respektování daných nařízení a zejména těm, kteří i v těchto nelehkých podmínkách dokáží improvizovat a zároveň dodržovat nastavená pravidla, čím drží fotbal při životě . Vím, že to nemáte jednoduché. Přeji vám a všem vašim blízkým jen to nejlepší! 
 
12.10.2020
Vážení sportovní přátelé, pro úplnost ještě připojuji doplňující informace ve věci konání sportovních aktivit obecně, tj. v období od 12.10.2020 00:00 do 25.10.2020 23:59:
 1. nekonají se žádná soutěžní utkání;
 2. je zakázáno používat:                                                                                                                                       a) vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),                                   b) vnitřní sportoviště;
 3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření;
 4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.
S pozdravem, Mgr. Paskal Trigas, sekretář MěFS Ostrava
 
7.10.2020
Zpráva GS_38_2020/AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 7/10/2020
Vážení,
s ohledem na přijetí vládního mimořádného opatření ze dne 30. září 2020 č. 958 platí následující zvláštní podmínky pro konání fotbalových utkání:
 1. Utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí).
 2. Diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě
  1. vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,
  2. rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1.
 3. Stejná omezení podle bodů 1 a 2 platí též pro tréninky.
 4. Za dodržení omezení podle bodů 1 a 2 odpovídá organizátor utkání.  
 5. Tato pravidla se mohou měnit i s ohledem na avizované zpřísnění, které bude ze strany orgánů státní moci oznámeno tento pátek.
JUDr. Jan Pauly, generální sekretář
 
5.10.2020
Vážení sportovní přátelé,
zasílám celé znění předmětného usnesení vlády ve věci vyhlášení nouzového stavu na území ČR od 05.10.2020 počínaje. Konání sportovních akcí je upraveno v čl.2, odst.2., dále připojuji výkladové stanovisko ČUS a pro úplnost také znovu Pravidla pro konání sportovních akcí.
S pozdravem, 
Mgr. Paskal Trigas, sekretář, Městský fotbalový svaz Ostrava
 
Vážení sportovní přátelé,
upozorňuji na skutečnost, že v případě nařízení karantény hráči nebo jinému příslušníkovi družstva (člen realizačního týmu), nemůže tato osoba nastoupit, resp. být fyzicky přítomna na utkání po dobu trvání karantény. To platí i v případě, kdy osoba podstoupila test s negativním výsledkem a byla nařízena karanténa. Zároveň tato skutečnost musí být oznámena neprodleně na MěFS Ostrava z důvodu součinnosti s orgány státní správy.
S pozdravem,
Mgr. Paskal Trigas - sekretář, Městský fotbalový svaz Ostrava

PODĚKOVÁNÍ>

ČINNOST FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK ŠENOV LETOS PODPOŘILI
NÍŽE UVEDENÉ SPOLEČNOSTI:


MĚSTO ŠENOV
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov


p. Libor Tomis - BEXTRA s.r.o., Místecká 2933/ 111, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Jednatel společnosti:                      Vedoucí pobočky Ostrava: 
Tel.: +420 597 578 227                       Tel.: +420 597 578 221
Fax: +420 597 579 026                       Fax: +420 597 579 025
GSM: +420 602 715 766                     GSM: +420 724 646 333
e-mail:
tomis@bextra.cz                   e-mail: kinclova@bextra.cz
Odbor sportu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
118 12 Praha 1


SPOLEČNOST  ŠENOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
p. PAVEL JAVOREK
Zprostředkovatel p. L. Král.


KOMENDA- STŘECHY s.r.o.
Sokolská 1233, 739 34 Šenov
tel.: 602 713 509; e-mail: vl.komenda@seunam.cz
www.komendastrechy.cz


p. Miroslav KOLÁŘ fyzycká osoba - osobní věcný dar - rádio pro ozvučení areálu SK Šenov


DĚKUJEME > VEDENÍ SK ŠENOVProbíhá tzv. digitalizace členství ve FAČR, více na www.fotbal.cz a na https://youtu.be/I8OYu358ftk
Potvrzování emailů je prodlouženo do 31.12.2020!INFO z MěFS Ostrava:
VV MěFS Ostrava schvaluje:
Návrh STK MěFS Ostrava na zavedení postupu určení vítěze utkání při nerozhodném výsledkuv normální hrací době, a to ve všech mistrovských soutěžích mužů, dorostu a žáků řízených MěFS Ostrava, počínaje SR 2018/2019. V případě, že utkání skončí vnormální hrací době nerozhodným výsledkem, o vítězi utkání rozhodnou kopy ze značky pokutového kopu (5 kopů).
Z KR MěFS Ostrava:
Uvádění výsledku v Zápise o utkání v případě nerozhodného výsledku utkání a provádění kopů z pokutové značky k určení vítěze utkání (KzPZ)
Z důvodu zvýšeného počtu pochybení rozhodčích při vyplňování výsledku utkání do „Zápisu o utkání“ v IS FAČR, upozorňuje KR, že rozhodčí musí zapsat provedení KzPZ následovně:
Výsledek utkání musí být vždy nerozhodný, tj. v ZoU musí být výsledek utkání v normální hrací době uveden např. 4 : 4 a na KzPZ např. 3 : 2. Naopak nesprávně bude v tomto případě uveden jako výsledek utkání 5:4 a na KzPZ 3:2.Úrazové pojištění
Pojišťovna VZP, a.s.
Číslo smlouvy = 1310001770.
Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá doporučeně poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín
Kontaktní osoba pro hlášení škodných událostí:
Martina Hovorková. Tel.:233 006 311
Pozn.: Evidenční číslo členského SK/TJ nebo sportovního svazu v rámci ČUS: CZ 0806219
Více informací k pojištění včetně příslušné smlouvy a formulářů naleznete ZDE.
TOPlist